Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2013

lifeisenigma
4844 718e 420
lifeisenigma
4838 ac48 420
Reposted byksiegowiimarynarze ksiegowiimarynarze
lifeisenigma
4807 2279
lifeisenigma
4786 887c 420
Mark Rothko

December 16 2013

lifeisenigma
5471 3b96 420
Reposted fromPraeputius Praeputius
lifeisenigma
2183 2a4f 420
Reposted fromepidemic epidemic viakayy kayy
lifeisenigma
9020 3d98 420
Reposted fromiblameyou iblameyou viakayy kayy

December 14 2013

lifeisenigma
6621 5725 420
lifeisenigma
6598 b3f9 420
lifeisenigma
6571 9d4b 420
1198 3b66 420
Reposted fromdepresia-mea depresia-mea
lifeisenigma
lifeisenigma
Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu,
kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię przegięciu,
gdy jej oczy zachodzą mgłą, twarz cała blednie
i wargi się wilgotne rozchylą bezwiednie.
Lubię, kiedy ją rozkosz i żądza oniemi,
gdy wpija się w ramiona palcami drżącemi,
gdy krótkim, urywanym oddycha oddechem
i oddaje się cała z mdlejącym uśmiechem.
I lubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania
przyznać, że czuje rozkosz, że moc pożądania
zwalcza ją, a sycenie żądzy oszalenia,
gdy szuka ust, a lęka się słów i spojrzenia.
Lubię to - i tę chwilę lubię, gdy koło mnie
wyczerpana, zmęczona leży nieprzytomnie,
a myśl moja już od niej wybiega skrzydlata
w nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromadriannak adriannak viasampelek sampelek
4773 3065 420
Reposted fromdepresia-mea depresia-mea viasampelek sampelek
lifeisenigma
5484 d8c2
lifeisenigma
5460 3eed 420
lifeisenigma
lifeisenigma
5447 ff41 420
Reposted byantyneutrino antyneutrino
lifeisenigma
5438 457c 420
lifeisenigma
5425 6763
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl